HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA


Program za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije saobraćajnih linija, pješačkih prelaza, saobraćajnih ostrva (linija, polja, geometrijskih tijela), kao i natpisa koji se ispisuju na kolovozu.

U sklopu programa horizontalne signalizacije Alu-Co izrađuje reflektirajuće oznake (katodioptere) koje se primjenjuju kako na odbojnim ogradama tako i na betonskim zidovima i podzidovima, te na portalima tunela.Alu-Co uskoro planira pristupiti proizvodnji zvučnih barijera uz autoputeve i druge primjene. Na taj način želimo olakšati našim klijentima izbor naše kompanije za saradnju. Naši klijenti će imati mogućnost da na jednom mjestu pronađu sva rješenja, te da jednostavnije prate svoje investicije.